פרויקט: בית פרטי – תל אביב
צילום: תמיר רוגובסקי

בית פרטי – תל אביב
תפריט