פרויקט: דירה – רמת גן
צילום: תמיר רוגובסקי

דירה – רמת גן
תפריט